Opstarten

Når der starter nye børn i min pasningsordning drosler vi helt ned på aktiviteter ude af huset. Således at der er tid og ro til at det nye barn kan lærer mig og de øvrige børn, de fysiske rammer samt hverdagensstrukturen at kende.

 

Det kræver meget energi fra et lille barn at starte et nyt sted. Så for at give de bedst mulige vilkår er det den første uge en god ide at planlægge efter at give barnet korte dage, hvis dette er nødvendigt.

 

I er som forældre velkommen til at følge barnet i starten. Vi er sammen i dialog om barnet er klar til at være alene. Jeg kommer først tæt på jeres barn og lærer jeres barn at kende når vi er uden mor og far.

 

Det er helt OK at blive ked af det, men det bedste for barnet er at gå hurtigt efter i har bestemt jer for at gå.

Jeg giver en melding om hvordan det går over SMS.