Hverdagen

Det er vigtigt at hverdagen er genkendelig, derfor er det vigtigt med en fast struktur, som børnene kan genkende.

 

Der tilbydes morgenmad fra kl. 6.15 - 7.00. Jeg ser gerne at børnene er her senest 6.40, hvis de skal nå morgenmad. Det har stor betydning for vores senere planlægning af dagen. Da vi ofte har børn som skal have lur inden formiddagsmad.

Formiddagslur tilbydes fra ca. kl. 7.00 - 9.00.

Formiddagsmad ca. kl. 8.30- 9.00.

Frokost ca. kl. 11.15.

Middagslur fra ca. kl. 12 - til børnene vågner af sig selv.

Eftermiddagsmad ca. kl. 14.45 - 15.15.

 

Alt er ca. tidspunkter, alt efter hvad vi finder på den enkelte dag.

 

Aktiviteter i løbet af ugen kan evt. være:

Leg inde.

Leg i haven.

Hver anden fredag er vi på besøg i Børnehaven i Mou.

Onsdag går vi i legestue sammen med de andre Private pasningsordninger i Mou. Legestuen bliver afholdt i Spejderhuset.

Ture til legeplads i byen, en tur i skoven eller en tur til fjorden.

Vi kan finde på at tage vores frokost med os og nyde den i naturen.