De 6 lærerplanstemaer


1. Barnets alsidige personlige udvikling

Det er vigtigt at børnene selv kan og tør give udtryk for deres følelser. Jeg er opmærksom på, om det enkelte barn søger trøst og hjælp i dagligdagen, både hos mig og hos de andre børn. Ligesom jeg hjælper dem med at sætte ord på deres følelser. Jeg anerkender den følelse barnet giver udtryk for. Jeg vil forsøge at være en god rollemodel. Jeg vil deltage i aktiviteter, hvor jeg vil støtte, hvor det er nødvendigt.

Barnet skal føle sig set, hørt og anerkendt.

 

I praksis betyder det at jeg vil opfordrer børnene til at være selvhjulpende i forhold til det stadie de er på. De tager selv tøj af og på, så godt som de nu kan. De kravler og og går selv op og ned af trapper og stole, med den støtte de har brug for. De er med til at rydde op og dække bord, vælge legetøj. De kan have medindflydelse på hvad vi skal i hverdagen, samt kunne indgå i en voksenstyret aktivitet.

 

Jeg er opærksom på hvornår det er vigtigt jeg som voksen går forrest hvornår jeg skal gå bagved og hvornår jeg skal være på sidelinjen.

2. Sociale kompetencer

Jeg er opmærksom på, at indrage det enkelte barn i fællesskabet. Der kan være lege hvor barnet leger alene eller 2 og 2,  andre gange laver vi noget fælles. Jeg er meget opmærksom på barnets signaler, både de verbale og de non verbale. Jeg støtter ved at sætte ord på barnets handlinger og signaler, som er med til at hjælpe dem i konfliktløsning.

Mit mål er at børnene viser glæde ved at være en del af hverdagen sammen med de andre børn. De skal være trygge ved hinanden, og tør være en del af fællesskabet. De skal acceptere hinandens forskelligheder. De skal lærer at hjælpe hinanden og udvise omsorg for deres kammerater. At de større børn kan hjælpe de mindre børn med feks. at tage sko og jakke af. Ligesom de skal lære  at rumme en afvisning fra deres kammerat, at det er ok at trække sig eller give plads. Lærer at aflæse hinandens signaler.

3. Sprog

Sproget er så vigtigt da det bruges socialt og er med til at skabe tilknytninger børnene imellem. Det er gennem sproget vi giver udtryk for vores sindsstemninger og vores tanker og ideer.

 

Jeg arbejder med sproglige udvikling gennem dialog med det enkelte barn, jeg sætter ord på mine handlinger, hvad jeg gør og hvorfor jeg gør som jeg gør. Desuden opfordrer jeg børnene til at tale sammen, med lyde og fagter.

Jeg arbejder med sproget gennem samge og sanglege, rim og remser og vi skal læse historier og kigge i bøger. Jeg opfordrer barnet til at fortælle hvad det har opevet.

 

Jeg vil lytte til børnene og oversætte deres ord og lyde, så vi sammen kan få en fælles forståelse. Jeg vil være opmærksom på om barnet efterligner lyde og ord og om de efterhånden får sat ord på egne handlinger.

4.Krop og bevægelse

Barnet skal i første omgang lærer at styrer sin egen krop - det skal have lyst til at bevæge sin krop og dermed gører brug af kroppen. Det har afgørende betydning for resten af barnets udvikling, socialt og emotionelt, ligesom det er afgørende for barnets sproglige og sansemotoriske udvikling.

 

Det er mit ansvar at tilrettelægge aktiviteter som styrker barnets kropslige udvikling. Jeg skal støtte dem og udfordre dem på det stadie de er på. At lade dem tage tøj af og på, kravle op og ned. Have det legetøj, som udfordrer dem, så det kan opnå nye færdigheder.

 

Det er jeres ansvar som forældre, at børnene kommer i tøj og fodtøj, som passer, er behageligt og barnet kan bevæge sig i. Ligeledes er det vigtigt at det er noget det enkelte barn selv mestrer at tage af og på.

5. Natur og naturfænomener

Herunder hører at introducerer barnet for samspillet mellem mennesker og naturen. At give barnet indsigt i den verden og natur som vi lever i. Der skal værer plads til at undres og stilles spørgsmål og især at undersøge naturen. Alle der tilbringer tid sammen med små børn ved at man ikke kan gå 2 meter uden at der er en sten, pind blade eller insekter der skal undersøges.

 

Det er fantastisk at undersøge naturen sammen med små børn, og deres sanser. Der skal snakkes, mærkes, smages hvis det er muligt, lyttes og lugtes.

 

Der er mit ansvar at der er tid og rum til at vi sammen kan undersøge og eksperimentere. Jeg tilbyder at lege med sand, vand, jord, sne og luft. Jeg taler med børnene om hvad de ser og hvad de gør. Ligesom der er aktiviteter ude i alt slags vejr og mærker alle de forskellige årstider.

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Kulturelle udtryksformer er et udtryk for alt det vi oplever. De kulturelle værdier handler om de normer og holdninger som børnene møder der hvor de færdes. Herunder hører også kulturelle traditioner og målkultur. Ud fra disse input og påvirkninger skabes børnenes egen kultur.

 

Børnene skal meget gerne kunne genkende og følge de daglige rutiner og regler, som det enkelte barn møder her i pasningsordningen samt i hjemmet eller andre steder barnet færdes. Barnet skal udstråle eller give udtryk for hvad der sker. Feks. vi skal vaske hænder før vi spiser, vi skal vente på hinanden før vi går afsted, vi skal have skoene af inden vi går ind osv.

 

Med udgangspunkt i børnenes behov og færdigheder præsenteres de de for forskellig litteratur og sange som er tilpasset deres aldersgruppe. Ligesom de præsenteres for forskellig mad og oplevelser. De indrages i madlavning, borddækning og almindelig bordskik.

 

Derudover vil jeg arbejde med de forskellige højtider og traditioner, som jul, påske, fastelavn og halloween sammen med børnene.